VI EDYCJA SZKOŁY MEDIATORÓW

Uprzejmie informuję, że w dniu jutrzejszym tj. 30.09 macie Państwo zajęcia w budynku A, sala ćwiczeniowa A1, START GODZINA 9:00, prowadzący Pani mgr Dorota Dominik.

Szkoła Mediatorów to 64-godzinne szkolenie, którego celem jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności dotyczących procesu mediacyjnego oraz jego przebiegu. Słuchacze w trakcie szkolenia posiądą wiedzę z zakresu: psychologicznych mechanizmów powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów, etyki zawodowego mediatora, zasad postępowania mediacyjnego, etapów postępowania mediacyjnego, prawnych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania mediacji. Poprzez zajęcia w formie warsztatów słuchacze zdobędą umiejętności: przeprowadzania procesu mediacyjnego, wykorzystywania odpowiednich metod komunikacji interpersonalnej w mediacji, konstruowania pisemnej ugody oraz pism właściwych dla procesu mediacyjnego.

Zakres godzinowy oraz tematyczny szkolenia daje podstawę do wpisu na listę mediatorów oraz listę stałych mediatorów przy wybranym przez Państwo Sądzie Okręgowym.

Osoby zainteresowane zajmowaniem się mediacjami zawodowo, będą miały możliwość przystąpienia do egzaminu, pozytywne jego zdanie pozwoli słuchaczom  otrzymać wpis na listę Ośrodka Mediacyjnego przez Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie, który z powodzeniem funkcjonuje od 2012 roku.

Ogromną zaletą szkolenia jest przeprowadzanie go w małej, kameralnej grupie – maks. 20 osób, co pozwala na efektywną i skuteczną naukę. Szkolenie prowadzić będą profesjonalni, czynni zawodowo mediatorzy: dr Sylwia Pelc oraz mgr Dorota Dominik.

Koszt całkowity szkolenia: 1800 zł – opłata przed rozpoczęciem zajęć

Rozpoczęcie: 9 WRZEŚNIA (sobota) 2017 rok

Harmonogram zajęć 

Zgłoszenia przyjmujemy 5 WRZEŚNIA 2017

Wpłaty do 5 WRZEŚNIA 2017 roku.

Jeżeli kandydat życzy sobie wystawienia faktury na firmę to prosimy o kontakt z działem kwestury i podanie danych firmy

Formularz zgłoszeniowy – wydruk z rekrutacji on-line lub uzupełniona karta zgłoszeniowa

Zajęcia odbędą się w budynku „B”, sala B4 w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie, ul. Miłocińska 40.

Kontakt: mediacje@wsie.edu.pl , tel: 784436446

Adres:
Ośrodek Mediacyjny przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej
w Rzeszowie
ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów

Nr konta bankowego: 20193011872710071711980006