Kontakt

Dyrektor Ośrodka Mediacyjnego
dr Sylwia Pelc
tel 784 436 446

e-mail: mediacje@wsie.edu.pl
www.mediacje.wsie.edu.pl

Adres:
ul. Miłocińska 40
35-232 Rzeszów