Utworzenie Ośrodka Mediacyjnego

W dniu 7 sierpnia 2012 roku powstał Ośrodek Mediacyjny przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie.
Został on powołany Zarządzeniem Rektora nr 21/2012 po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie wyrażonej uchwałą nr 10/2012.