Wspieranie polubownych metod rozwiazywania sporów

Szanowni Państwo mediatorzy Ośrodka Mediacyjnego
przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie

Uprzejmie zwracamy uwagę, iż od 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiazywania sporów.
Ustawa ta wprowadza szereg zmian związanych z mediacjami i funkcjonowaniem mediatorów. Ważne jest by się Państwo z nią zapoznali, w szczególności z rozdziałem 6a ww. ustawy – stali mediatorzy, który wprowadza nową formę wpisywania się na listę mediatorów stałych przy Sądach Okręgowych. Według nowej ustawy osoby, które są zainteresowane wpisem na listę stałych mediatorów muszą osobiście zawnioskować do Prezesa danego Sądu Okręgowego, nie będzie tego już mogła uczynić Uczelnia ani Stowarzyszenie.

 

Z poważaniem

Dr Sylwia Pelc
Dyrektor Ośrodka Mediacyjnego przy WSI-E